واقعا

دانش و فناوری

آیا واقعا فیس‌اپ یک ابزار جاسوسی ترسناک است یا اینکه ما با جَو دهی مغرضانه و خارج از اعتدال رسانه‌های غربی در مقابل یک اپ روسی روبرو هستیم؟!

cafeliberal
فیس اپ این چند روزه واقعا خیلی محبوب شده و شبکه‌های اجتماعی پر شده‌اند از تصاویری که مردم در آنها به کمک فیس‌اپ خودشان، دوستان...
سیاست، تاریخ وجامعه

گزارش تحلیلی: ترامپ دوباره به حکومت ایران هشدار داد، ولی آیا آمریکا واقعا خیال آغاز جنگ را دارد؟

cafeliberal
سخنان تهدید آمیز دوباره پرزیدنت ترامپ علیه حکومت اسلامی ایران، برنامه ارتش آمریکا برای فرستادن ۱۲۰ هزار سرباز به حوزه خلیج فارس، و همچنین دیداری...