وام

سیاست، تاریخ وجامعه

دوباره طرح اشتغالزایی؛ این‌بار وام به «کارآفرینان پیشرو»!

cafeliberal
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در یک تصمیم تازه قرار است طرح «حمایت و تشویق کارآفرینان» را با هدف اشتغالزایی و رفع موانع تولید...
سیاست، تاریخ وجامعه

کسری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم؛ پرداخت وام خرید خانه متوقف می‌شود؟ 

cafeliberal
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که از منابع موجود در آن وام خرید مسکن به متقاضیانی که...