ونزوئلاست

سیاست، تاریخ وجامعه

واشنگتن: آمریکا خواستار گذار مسالمت‌آمیز قدرت در ونزوئلاست

cafeliberal
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، با اشاره به این نکته که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، لحظه به لحظه رویدادهای ونزوئلا را دنبال می‌کند، افزود...
سیاست، تاریخ وجامعه

تحلیل غیر منتظره منتشر شده در سایت حکومتی: پایان مادورو آغاز راه ونزوئلاست

Jahan
هرچه می گذرد احتمال سقوط ناگهانی دولت مادورو در سال 2019 بیشتر می شود. رئیس جمهوری ونزوئلا و متحدان سیاسی آن تحت محاصره اپوزیسیون داخلی...