پایههای

تقاضای وزیر از دادستانی و پلیس برای پیگرد رقص و آواز مدارس؛ ساسی‌مانکن پایه‌های آموزش و پرورش نظام را می‌لرزاند!

cafeliberal
(+ویدئو) در پی انتشار گسترده ویدئوی رقص و شادی تعدادی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش خواستار همکاری دادستانی کشور و پلیس فتا