پیادهروها

سیاست، تاریخ وجامعه

اجاره سرقفلی پیاده‌روها به دستفروشان؛ موزاییکی ۵ هزار تومان!

cafeliberal
منابع داخلی نوشتند «اراذل و اوباش» پیاده‌رو‌های شهر تهران را موزاییکی ۵ هزار تومان به دستفروشان اجاره می‌دهند! بر اساس آمار رسمی، ۵ هزار دستفروش...