چقدر

سیاست، تاریخ وجامعه

فاصله درآمدی در ایران چقدر است؟ روایت تلخ یک اقتصاددان!

cafeliberal
در روزهای گذشته موضوع حذف یارانه نقدی اقشار ثروتمند دوباره مورد توجه قرار گرفته است. دولت پس از سال‌ها تصمیم گرفته یارانه نقدی قشرهای ثروتمند...
سیاست، تاریخ وجامعه

نرخ بادیگارد ⁩هنربندان⁩ و سلبریتی⁩‌های حکومتی در ایران چقدر است؟

cafeliberal
‏در ایران ⁩دستمزد بادیگاردهایی که فقط اندام تنومند دارند، ساعتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار، روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تومان و ماهانه پنج میلیون است و...