چقدر

با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جنگ ایران و آمریکا چقدر محتمل است؟

cafeliberal
بهنام منصوری – از اوایل هفته جاری بود که  وال استریت ژورنال در گزارشی از تصمیم دولت ترامپ برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی