24 C
Tehran
دوشنبه, 25 شهریور , 1398

کارشناس

سیاست، تاریخ وجامعه

یک کارشناس اقتصادی: دولت در چنان شرایط اضطراریست که طبق حدیث «گوشت میّت‌» را هم می‌توان خورد!

cafeliberal
هنوز هفت ماه تا پایان سال ۱۳۹۸ باقی مانده اما ۷۵٫۵ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه سران قوای جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا...
سیاست، تاریخ وجامعه

سازمانی که مدیر کارشناس ندارد و کارشناسی که به اعدام محکوم است

cafeliberal
اسماعیل نجار که در زمان احمدی‌نژاد به مدت هشت سال استاندار بود و در زمان روحانی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران...