کالا

سیاست، تاریخ وجامعه

بنزین در برابر کالا، هدیه سپاه به دولت! افغانستان مقصد اولین محموله

cafeliberal
مسئولان جمهوری اسلامی امیدوارند با عرضه بنزین در بورس انرژی درآمدزایی کنند تا شاید بخشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی را جبران نمایند. مسئولان وزارت...
سیاست، تاریخ وجامعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: توزیع کوپنی کالا موجب رانت و فساد می‌شود

cafeliberal
در شرایطی که مقامات دولتی در ماه‌های گذشته بارها احتمال کوپنی شدن کالاها را مطرح کرده بودند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این کار را...