کشاورز

مژگان کشاورز، از معترضان به حجاب اجباری و امدادگر سیل‌زدگان بازداشت شد

cafeliberal
مژگان کشاورز از معترضان به حجاب اجباری در ایران و فعال مدنی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد.   به گزارش

بیش از شصت هزار خانواده کشاورز در هند، از شیوه آبیاری پیشرفته اسرائیل برخوردار می شوند

cafeliberal
بیش از شصت هزار خانواده کشاورز در هند، از شیوه آبیاری پیشرفته اسرائیل برخوردار می شوند یک شرکت اسرائیلی که تخصص آن تولید وسایل آبیاری

تظاهرات بیش از هزار کشاورز در اصفهان، آتش زیر خاکستر؛ شلیک هوایی توسط پلیس ضدشورش

cafeliberal
کشاورزان استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقابه در پل خواجوی اصفهان و در بستر خالی از آب و خشکیده زاینده‌رود