کوتاه

سخن کوتاه

cafeliberal
ممکن است یادتان نباشد که مصطفی پورمحمدی کیست و چه سمت هایی داشته است. حضر ایشان وزیر دادگستری پیشین رژیم هستند که حتما شناخت ایشان

سخن کوتاه

cafeliberal
دولت کوبا اعلام کرد که به دنبال مشکلات مالی که از ادامه تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه رژیم کمونیستی آن کشور سرچشمه می گیرد،

سخن کوتاه

cafeliberal
اسرائیل امروز یادبود جانباختگان جنگ های دفاعی خود را گرامی داشته است و فردا هفتاد و یکمین سالروز استقلال دوباره خود را در حالی جشن

سخن کوتاه

cafeliberal
تهدید کرده بودند که با مهاجرت دسته جمعی به کشورهای غربی، خواهند توانست اسلام را بر آن سرزمین ها نیز حاکم سازند. آرزویشان برقراری یک

سخن کوتاه

cafeliberal
آیا شما نام حضرت آقای رحیم پور اُزغُدی را شنیده اید؟ اگر نشنیده اید، بدانید که ایشان عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکومت اسلامی