گارد

سیاست، تاریخ وجامعه

حمله گارد ضدشورش به کارگران آذرآب اراک با باتوم و گاز اشک‌آور + فیلم

cafeliberal
دوازدهمین روز تجمع و اعتراض کارگران آذرآب اراک به خشونت کشیده شد. بدنبال تجمع و اعتراض کارگران آذرآب اراک در روز یکشنبه ۲۸ مهرماه ۹۸...
سیاست، تاریخ وجامعه

 اعتصاب کارگران کارخانه آذرآب اراک در محاصره گارد ضدشورش + فیلم

cafeliberal
کارگران کارخانه آذرآب اراک از ساعت حدود ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸ اعتصاب خود را با راهپیمایی در محوطه تولید در داخل کارخانه...
سیاست، تاریخ وجامعه

حمله گارد ضدشورش به کارگران آذرآب با گاز اشک‌آور + تصاویر

cafeliberal
تجمع اعتراضی کارگران آذرآب مورد حمله گارد ضدشورش همراه با شلیک گاز اشک‌آور قرار گرفت. روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ کارگران کارخانه آذرآب در اراک...
سیاست، تاریخ وجامعه

حمله گارد زندان رجایی شهر کرج به زندانیان یکی از بندهای این زندان

cafeliberal
گارد زندان رجایی شهر کرج در یک یورش وحشیانه به بند یک این زندان، زندانیان را مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار...
سیاست، تاریخ وجامعه

ایتالیا در مقابله با پناهجویان گارد ساحلی لیبی را تقویت می‌کند

cafeliberal
ایتالیا برای مهار خیل پناهجویانی که از دریای مدیترانه وارد این کشور می‌شوند همکاری با لیبی را برای تقویت گارد ساحلی این کشور گسترش می‌دهد....