گذاشتن

سیاست، تاریخ وجامعه

فاجعه به حراج گذاشتن صدهاهزار اثر تاریخی را جدی بگیریم

cafeliberal
شکوه میرزادگی – هفته پیش خبری منتشر شد زیر عنوان «تصویب کلیات طرح یک‌ فوریتی حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی». این خبر نه تنها در...
سیاست، تاریخ وجامعه محیط زیست-میراث فرهنگی

با کنار گذاشتن فرشچی راه انتقال آب خزر به سمنان باز شد

cafeliberal
پروین فرشچی روز شنبه، ۱۱ اسفند (دوم مارس) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خبر داد که از مسئولیت خود در سازمان محیط زیست کنار گذاشته...