یادروز

سیاست، تاریخ وجامعه

اسرائیل، امروز، یادروز سربازان و رزمندگان جانباخته در جنگ های دفاعی را گرامی داشته است

cafeliberal
اسرائیل، امروز، یادروز سربازان و رزمندگان جانباخته در جنگ های دفاعی را گرامی داشته است ملت اسرائیل یاد جانباختگان جنگ های دفاعی خود را با...
سیاست، تاریخ وجامعه

آئین های یادروز جان باختگان هولوکاست، شامگاه روز گذشته، پنجشنبه، در خاک لهستان و در اردوگاه مرگ آشوویتس برگزار شد

cafeliberal
جوانان یهودی در کنار خط آهنی نشسته اند که یهودیان را به اردوگاه مرگ آشوویتس می آورد آئین های یادروز جان باختگان هولوکاست، شامگاه روز...
سیاست، تاریخ وجامعه

یادروز هولوکاست؛ درباره این بزرگترین جنایت تاریخ بشری چه می‌خواهید بدانید؟

cafeliberal
برنامه گفتگوی مستقیم با شنوندگان و کاربران رادیو پیام اسرائیل در فیس بوک پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۲ مه ۲۰۱۹ نوشته یادروز هولوکاست؛ درباره این...
سیاست، تاریخ وجامعه

«کودکان تهران» که با میهمان نوازی ملت ایران از فاجعه هولوکاست نجات یافته بودند، مراسم یادروز را در اسرائیل برگزار کردند

cafeliberal
یک گروه از کسانی که یادروز هولوکاست را برگزار می کند، افرادی هستند که به “کودکان تهران” شهرت دارند. سخن از صدها تن کودکان یهودی...
سیاست، تاریخ وجامعه

یادروز قربانیان هولوکاست، امروز در اسرائیل و بسیاری کشورهای دیگر گرامی داشته شد

cafeliberal
مردم اسرائیل و یهودیان در بسیاری از کشورهای جهان، یادروز هولوکاست و کشتار شش میلیون نفر یهودیان اروپا به دستور حکومت آلمان نازی، گرامی داشته...