26.2 C
Tehran
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸

۲۱ساله

سیاست، تاریخ وجامعه

قتل زندانی سیاسی ۲۱ساله در زندان؛ علیرضا شیرمحمدعلی

cafeliberal
علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در زندان فشافویه با ضربات چاقو به شکم و شاهرگ توسط دو زندانی سابقه‌دار به قتل رسید. این زندانی ۲۱ ساله...
سیاست، تاریخ وجامعه

علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی ۲۱ساله در زندان فشافویه به قتل رسید

cafeliberal
(+عکس) علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در زندان فشافویه با ضربات چاقو به شکم و شاهرگ توسط دو زندانی سابقه‌دار به قتل رسید. این زندانی ۲۱...