۳۶

سیاست، تاریخ وجامعه

اعتراف مقامات حکومتی به مرگ روزانه ۱۰ نفر و سالانه ۳۶ هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور

cafeliberal
روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه ۹۸ ، یک مقام حکومتی تحت عنوان معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ، با اشاره به مرگ...
سیاست، تاریخ وجامعه

روایتی گنگ و کوتاه از جلسه ۳۶ نفره پذیرش قطعنامه ۵۹۸

Jahan
امیر فرشاد ابراهیمی / بخش فارسی ایران بریفینگ روایتی از جلسه آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی، میرحسین موسوی، محسن رضایی، خلخالی و سیداحمد خمینی درباره قطعنامه ۵۹۸...

لغت‌نامه کدخدا، ۳۶: انقلاب فرهنگی و باطنی و اینستاگرام و بلعیدن و خمس

cafeliberal
انقلاب فرهنگی چه باشد؟ انقلاب فرهنگی همانا تغییر فرهنگ باشد با بیل و کلنگ و در شکل مکانیزه آن با تراکتور. دکتر علی شریعتی، معلم...