24 C
Tehran
دوشنبه, 25 شهریور , 1398

quotدر

سیاست، تاریخ وجامعه

"در گزارش بزهکاری پناهجویان نباید هراس‌افکنی کرد"

cafeliberal
بر پایه آمارهای رسمی، آلمان هیچ‌گاه در دهه‌های گذشته این چنین امن و امان نبوده است؛ آمار جرم و جنایت در حال حاضر به پایین‌ترین...